English

MAAK ASSEBLIEF SEKER jy het jou SN "Splinternuwe Naam" en "SN RMI GMAIL" VOORDAT jy jou joernaal voltooi.

'n Afskrif van jou joernaal sal gestuur word en geregistreer word by RRR@ vir RMIOU Rekords. Sou Hy jou lei om by RMIOU in te skryf, sal jou vorms gereed wees en sal tel vir jou sertifikaat. Lees meer hier.

As ons dink jou joernaal sal bemoedigend wees, kan ons dit dalk op die BemoedigendeVroue Blog gebruik.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Besoek ons webwerf om jou SN “Splinternuwe Naam te vind.
Jou Regte Naam en Van sodat ons weet met wie om jou SN te assosieer. As jy dit alreeds voltooi het, hoef jy dit nie weer te voltooi nie.
Besoek ons webwerf as jy nie weet hoe om jou “SN Gmail Rekening" op te stel nie.
Ek is 'n:
As jy 'n titel vir jou Joernaal Notas kies, wat sou dit wees?
Om jou hart in jou Joernaal uit te stort, sal jou help om te genees en 'n hegte verhouding met jou Hemelse Vader neer te lê. Dink byvoorbeeld na oor wat jy in die les geleer het, vra Hom enige vraag wat by jou opkom en verwag dan dat Hy sal antwoord.
Dink aan iemand wat jy graag wil aanmoedig en skryf aan hulle hier en bemoedig ander terselfdertyd, "Bou 'n brug" vir diegene wat na jou kom.
Beloftes wat Jou Hemelse Vader vir jou gegee het uit Sy Woord in hierdie les, Bybelverse wat jou geraak het.
Beskerming en Voorspoed:
Is jy 'n IOU Student?
Vir meer inligting oor ons "Aanlyn Universiteit", volg die skakel en lees die "getuienisse". “Die man het geantwoord: ‘Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart, jou hele siel, al jou krag en jou hele verstand.’ En: ‘Jy moet jou medemens liefhê soos jouself.’”. L1027 Watter beter manier om Hom met jou verstand lief te hê as om by Hom te leer en watter beter manier om jou naaste lief te hê soos jouself, dan om ander in 'n soortgelyke krisis te help?”
Deur Dien In te klik, stem jy in om ons toe te laat om jou SN-handtekening en jou joernaal op ons webwerwe te gebruik.