..en Hy word genoem:
Wonderbaar,
Raadsman,
Sterke God,
Ewige Vader, 

Vredevors

"Ek het die Here aangeroep en HY het my geantwoord, Hy het my gered uit alle doodsgevare. Dié wat swaar kry, sien op na Hom en straal van blydskap, hulle word nie teleurgestel in hulle verwagting nie.” 

"Ek het vir die Here gevra wat met my sal gebeur, en Hy het my geantwoord. Ek was bang vir baie dinge, maar Hy het my van alles gered. Die mense wat hulleself nie kan help nie, wag dat Hy hulle moet help, hulle weet Hy sal help, en hulle is bly.” 

"Selfs wanneer die lewe vir my so donker word dat ek nie weet watter kant toe nie, sal ek nie bang wees dat probleme my onderkry nie, want U is altyd by my. Dit troos my dat U my lei en beskerm. U laat my veilig voel." Psalms 23:4 DB

My Liefste Dogter,

Baie van ons bedienaars het ervaar en deur skandelike, hartverskeurende, en onuitspreeklike ervarings gegaan, maar wie se gesigte nou STRAAL met Sy liefde! Dit kan en sal ook vir jou ook gebeur—NEE, nie wanneer jy ouer is nie—maar NOU.

"Jesus het reguit na hulle gekyk en gesê: “Vir mense is dit onmoontlik, maar VIR GOD God is alles moontlik.” 

"Jesus het reguit na hulle gekyk en gesê: “Vir mense is dit onmoontlik maar nie VIR GOD nie, want vir God is alles moontlik.” 

“Niks is VIR GOD onmoontlik nie.” 

"Daarop antwoord Hy: 'Wat vir die mense onmoontlik is, is VIR GOD moontlik.'”

Vind jou vreugde in die Here, en Hy sal jou gee wat jou hart begeer.” 

"Wees elke oomblik bly dat jy die Here ken. Hy sal sorg dat jy kry wat jy wil hê."

Vry, Skoon en Vreedsaam

Ons glo die begeerte van jou hart is om vry, skoon, en vredesaam te voel. Dit kan gebeur!

“Dit het Hy gedoen om die kerk aan God te wy, nadat Hy dit met die water en die woord gereinig het” Efesiërs 5:25-26 AFR83

“Hy het gesterf sodat die kerk, die gelowiges, aan God kan behoort. Nou is hulle rein, want hulle is gedoop en Christus het gesê hulle behoort aan Hom.” Efesiërs 5:25 ABA

“Dit het Hy gedoen sodat die kerk net God s’n kan wees en daar niks in die kerk moet wees wat nie by God pas nie. Dit het gebeur deur die doop en die Woord." Efesiërs 5:26 DB

“Dit het Hy gedoen om die kerk aan God te wy, nadat Hy dit met die water en die woord gereinig het.” Efesiërs 5:26 Afr 53

"om só die kerk aan God toe te wy nadat Hy die kerk met die water en deur die woord gereinig het en sodat Hy die kerk in al sy skoonheid voor Hom kan stel, nie met enige vlek of plooi of enige ander onsierlikheid nie, maar aan God toegewy en onberispelik." Efesiërs 5:26 NLV

Wanneer jy geskend is, voel jy vuil, onrein, skaam—en die water van ’n stort kan nie jou hart en siel en gees reining nie—net SY water, SY Woord het die krag om dit te doen!

Wanneer jou reinheid geskend is, voel jy vuil en onrein, maar die water van jou bad en stort kan nie jou hart, siel en gees reinig nie—net SY water, SY Woord het die krag om dit te doen! Elke keer wat jy Sy Woord lees, help Sy beloftes om nie net jou verstand en gedagtes met Sy waarheid te hernu nie—elke keer wat jy Sy Woord lees en/of daarna luister word jy heel, genees, gewas en gereinig! 

Wil jy meer hê? Besoek Lees deur die Bybel om ‘n vlak geestelike krag en bonatuurlike welvaart te hê, onbekend aan meeste van die wêreld.

Stil en Sagmoedige Gees

Of jy nou jou pyn en skaamte hanteer het deur buitengewoon stil te word of teruggeveg het deur meer uitgesproke te word, of uiters onbeheerbaar kwaad. Dit is tyd vir jou om Hom toe te laat om vir jou te veg en jou vry te laat.

“Moenie bang wees nie. Staan vas, kyk hoe die Here julle vandag gaan red…” Eksodus 14:13

“Julle hoef nie te veg nie, neem net posisie in en staan en kyk na die oorwinning van die Here vir julle. Moenie vrees nie. . . . moenie bang wees nie . . . Die Here sal by julle wees.” 2 Kronieke 20:17

En wanneer jy daar staan en toekyk hoe (deur nie meer te baklei of te glo dat jy net jou pyn moet verduur nie) hoef jy ook nooit te bespreek of te praat oor wat met jou gebeur het nie. Beraders moedig ons aan om te praat oor wat met ons gebeur het, wat beteken jy herleef die gruwel oor en oor en oor en oor en oor. Dit is teenstrydig of die teenoorgestelde van wat GOD sê. Hy sê:  "Verder, broers, alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat mooi is, alles wat prysenswaardig is – watter deug of lofwaardige saak daar ook mag wees – daarop moet julle julle gedagtes rig. En wat julle van my geleer en ontvang het, en gehoor en gesien het, dit moet julle doen. En God wat vrede gee, sal by julle wees" Filippense 4:5-10. Hoe kan jy aan suiwer en lieflike dinge dink as dit waaroor jy praat is waaroor jy dink?!?

God sê dat Hy is die "Wonderlike en Magtige Raadsman" (Jesaja9:6). Jy verdien die BESTE. ’n Raadsman wat die toekoms ken, Wie die verlede ken (en jou nie vra om daaroor te praat nie want HY WEET). Wie in staat is om jou te was sodat jy skoon en stralend kan voel. Daar is net Een wat jou in die regte rigting kan stuur, elke tree op die pad lei. Moenie op ons of enigiemand anders vertrou nie. Vertrou op Hom en Hom alleen! Niemand behalwe God weet waardeur jy gegaan het, wat jy verduur het en hoe jy regtig en werklik voel nie.    

Waar, ander wat iets soortgelyks ervaar het, kan jou laat voel jy is nie alleen nie. Maar jy VOEL alleen. Dit moet vandag nog eindig!

Maar wie anders as GOD, die Vredevors, kan moontlik verstaan?

Wil jy meer leer? Lees  ‘n Sagmoedige en Stille Gees uit ‘n Wyse Vrou

SKANDE

Die Here is my herder; niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen weivelde;

na waters waar rus is, lei Hy my heen. Hy verkwik my siel. —Psalms 23: 1-3

HIER is 'n paar van die beste hulpbronne om te benut—’n paar van ons gewildste Lewenslesse wat so baie ouer vroue gehelp het en jou kan help as 'n jonger vrou. 

Week 4 “Skuldigbevinding ★★★★★
Wees seker om te Joernaal

Week 5 “Toesmeer★★★★★
Wees seker om te Joernaal

Week 6 “Aanklaer★★★★★
Wees seker om te Joernaal

Week 7 “Geboei en Gejuk★★★★★
Wees seker om te Joernaal

Week 8 “Versoekings★★★★★
Wees seker om te Joernaal

LIEFDE

 

Liefde bedek baie sonde

“Bo alles moet julle mekaar hartlik liefhê, want die liefde bedek baie sondes.”  1 Petrus 4:8

“Die liefde vergaan nooit nie.” 1 Korintiërs 13:8

Daar is net Een wat onskuldig was maar naak aan die kruis gehang het en uitgeroep het “Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie!” Lukas 23:34.

Gevange Geneem

Jy mag jouself dalk emosioneel weggesluit het om jouself te beskerm— tog voel jy nooit veilig nie. Dit is tyd om die tronkdeur oop te sluit en daar is net een manier—deur vergifnis. Wraak is Syne. Straf behoort aan God. Staan stil en kyk terwyl Hy jou toevou in Sy liefdevolle, beskermende en verstaanbare arms.

Gee dit ALLES—GEE alles aan Hom.

Maar in hulle nood het hulle na die Here geroep om hulp, en Hy het hulle bevry van hulle ellende” Psalms 107:11-13

Dink oor Hom

Rus in Hom.

Vergewe en Word Vrygestel

V. Hoekom moet ek vergewe?

Sodat jy bevry kan word uit die tronk waarin jy toegesluit is.

V. Maar moet die oortreder nie jammer wees as ek moet vergewe nie?

Vader, vergewe hulle.” Diegene wat Jesus gekruisig het, het Hom nie om vergifnis gevra nie, en hulle was ook nie spyt oor wat hulle besig was om te doen of wat hulle gedoen het nie. As ons Christene is, is ons navolgers van Christus; daarom moet ons Sy voorbeeld volg. “ Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie!” (Lukas 23:34).

Toe Stefanus gestenig is, het hy uitgeroep net voor hy gesterf het: “Here, moet hulle tog nie hierdie sonde toereken nie!” (Handelinge 7:60). Kan ons enigsins minder doen?!

V. Maar hoe dikwels verwag God dat ek moet vergewe?

Sewentig keer sewe. Baie mans roep uit: “Maar my gade het dit al voorheen aan my gedoen, regdeur ons hele huwelik!” Toe Petrus gevra het hoe dikwels hy moet vergewe, het Jesus hom geantwoord: “Ek sê vir jou, nie sewe keer nie maar selfs sewentig maal sewe keer” Matteus 18:22. Dit is 490 keer vir dieselfde oortreding!

  • ONTHOU om nie te vergewe nie beteken dat JY, nie jou oortreder nie, gevange geneem word deur skaamte en pyn en pyniging.

V. Beteken vergifnis regtig dat ek vergeet wat die persoon aan my gedoen het?

“Ek sal hulle oortredings vergewe en nie meer aan hulle sondes dink nie.” Jeremia 31:34

“So ver as die ooste van die weste af is, so ver verwyder Hy ons oortredinge van ons af.” Psalms 103:12

“Moenie kwaad met kwaad vergeld of belediging met belediging nie. Inteendeel, antwoord met 'n seënwens, want daartoe is julle geroep, sodat julle die seën van God kan verkry.” 1 Petrus 3:9

Jy verdien Sy liefde. Sy beskerming. Sy vergoeding.

Laat elke herinnering uit jou geheue gevee word en vervang dit deur jou seëninge te tel.

As hulle kwaad teen U beraam, bose planner uitdink, sal hulle niks uitrig nie. Toe U verskyn het, het my vyande gevlug, hulle het gestruikel en omgekom. U het die nasies met vernietiging gedreig, die skuldiges laat omkom, hulle naam vir altyd uitgewis. Dit is klaar met die vyand, daar bly net puinhope oor. U het hulle stede verwoes, niemand dink eers meer aan hulle nie. Nog 'n rukkie en daar sal geen goddelose meer wees nie; 'n mens sal hom soek waar hy was, maar hy sal nie daar wees nie. Dié wat nou verdruk word, sal die land besit en hulle verlustig in hulle welvaart. “ Uit Psalms 21

Behoorlik Voogestel

Mag ek jou aan die Vredevors voorstel wie die Engele Leër lei, die Here van die Leërskare? Hy is gekies as jou Bruidegom. Jy is sy vlekkelose bruid.

“Dit het Hy gedoen om die kerk aan God te wy, nadat Hy dit met die water en die woord gereinig het” Efesiërs 5:26

“Hy het gesterf sodat die kerk, die gelowiges, aan God kan behoort. Nou is hulle rein, want hulle is gedoop en Christus het gesê hulle behoort aan Hom.” Efesiërs 5:26 ABA

“Dit het Hy gedoen sodat die kerk net God s’n kan wees en daar niks in die kerk moet wees wat nie by God pas nie. Dit het gebeur deur die doop en die Woord.” Efesiërs 5:26 DB

“om dit te heilig, nadat Hy dit gereinig het met die waterbad deur die woord.” Efesiërs 5:26

“om só die kerk aan God toe te wy nadat Hy die kerk met die water en deur die woord gereinig het.” Efesiërs 26 NLV

“En wat julle van my geleer en ontvang het, en gehoor en gesien het, dit moet julle doen. En God wat vrede gee, sal by julle wees.” Filippense 4:9


“Moenie bang wees nie, jy sal nie weer in die skande kom nie,
moenie so verleë daar staan nie, jy sal nie weer verneder word nie
Jy sal die skande uit jou jong dae vergeet en nie meer dink
hoe jy verneder is toe jy 'n weduwee was nie.
Hy wat jou gemaak het, is jou man, sy Naam is die Here die Almagtige.
Die Heilige van Israel is jou Verlosser;
Hy word die God van die hele wêreld genoem.
maar die Here roep jou terug, jy is 'n verstote en bitter bedroefde vrou,
want hoe kan 'n man sy eie vrou vergeet?
sê jou God.
—Jesaja 54:4-6

In plaas van vernedering
in plaas van minagting sal julle lof ontvang oor wat julle besit.
sal julle twee keer soveel besittings hê as tevore
en julle sal altyd vreugde hê.

Ek is die Here, Ek het die reg lief,
Ek haat roof en misdaad.
In my trou sal Ek my volk gee wat Ek beloof het,
Ek sal 'n ewige verbond met hulle sluit.
Almal wat na my volk kyk, sal besef dat hulle
'n volk is wat deur die Here geseën is.

 

En jy sal sê, as jy dit eers ervaar het...

“Ek is baie bly oor die Here, ek juig oor my God, want Hy het my gered, vir my oorwinnaarsklere aangetrek. Ek is soos 'n bruidegom met 'n priesterkroon op, soos 'n bruid met haar juwele aan.”—Jesaja 61:10

Om voor te berei vir jou troue, soos die prinses wat jy gebore was om te wees—wil Hy jou met die water van die Woord was. Sy Woord is ook gevul met Sy liefdesbriefies aan jou, Sy beloftes. Deur te luister, lees, en Sy beloftes dag en nag te oordink, sal verseker dat in “alles wat jy doen sal jy voorspoedig wees.”  In staat om te vergeet wat agter lê en vorentoe te beur om baie lewendiges te red. Om die lewe terug te gee deur vir en saam met Hom te lewe. Vry van vrees. Vry van skande. Almal wat sien sal ‘n opmerking maak, baie Knap, jy oortref hulle almal. 

Gou sal jy sê…  

“Die man wat ek liefhet, is myne, en ek syne, die liefde verteer my.” Hooglied 2:16, 5:8.

“Dié wat swaar kry, sien op na Hom en straal van blydskap, hulle word nie teleurgestel in hulle verwagting nie” Psalms 34:6

Neem Sy hand en moet nooit laat gaan nie!

Waarom? Waarom het dit met my gebeur?

“Ons weet dat God alles ten goede laat meewerk vir dié wat Hom liefhet, dié wat volgens sy besluit geroep is.” Romeine 8:28

As Sy Prinses Bruid, hoop ons dit begin nou meer sin maak…

“Wie weet, miskien is dit juis met die oog op 'n tyd soos hierdie dat jy koningin geword het!?” Ester 4:14

Red een gebroke hart op ‘n keer, Hy lei jou…

Niks is VIR GOD onmoontlik nie.” Lukas 1:37

Wyse Vrouens Bemoedig en Leer

Maak nie saak hoe jy jou pad hierheen gevind het nie, dit is nie per toeval nie— God het jou hulpgeroep gehoor en Hy het jou persoonlik na ons en ons bediening toe gelei wat begin het deur een BELOFTE te glo! Dit IS jou Goddelike afspraak. 

Jou lewe is op die punt

Om te verander—vir ewig!!

As jy nie ondersteun word op die manier wat ons hier uiteengesit het nie—sal ons MAL wees daarvoor om jou uit te nooi om by ons Gemeenskap aan te sluit en saam met ‘n ouer vrou geplaas te word.

“Maar HAAR arms het begin moeg word. Hulle het toe 'n klip gevat en dit agter [haar] neergesit sodat [sy]hy daarop kon gaan sit. Aäron [Erin]en Hur [sy]het [haar]sy arms van weerskante af ondersteun sodat [haar]sy arms regop gebly het tot sononder.” Eksodus 17:12

Vir ons om te weet en jou te kan kontak (as jy geinteresseerd is om ons Gemeenskap) by te woon, is deur jou joernaal vir enige een van die Lewenslesse hierbo in te vul.

Seën jou, my dogter!

Die

“Trouklere”

'n Allegorie

Deur Erin Thiele

 

Een pragtige helder sonnige oggend, was ‘n pragtige baba seuntjie gebore. Sy ouers was verheug. Die dag wat hy gebore is, het sy ouers ‘n spesiale geskenk vir hom toegedraai “wie ‘n vrou kry, vind geluk en geniet die goedheid van die Here.” Die geskenk was nie regtig vir hom nie, maar vir sy vrou wat hy baie jare later sou ontmoet en mee trou.

Toe hy net ‘n klein seuntjie was, het sy ma en pa vir hom gesê dat hierdie spesiale geskenk beskerm moes word, om veilig bewaar te word vir sy troudag. Hulle was dus baie versigtig met wie hy gedurende sy jongmens jare omgegaan het. “Moet julle nie langer laat mislei nie: ‘Slegte geselskap bederf goeie sedes.’”

Tyd het baie gou verby gegaan terwyl die klein seuntjie gegroei en ‘n aantreklike jong man geword het. Een lentedag was die jong man aan die meisie van sy drome voorgestel. “God kan enigiets doen, jy weet—ver meer as wat jy jou kan indink of raai of vra in jou wildste drome!”

Beide hy en sy ouers het geglo dat sy ‘n goeie Christen was en hulle het geen aanduiding gehad dat sy enigiets minder was as wat sy voorgegee het om te wees nie. Die jong man, so verlief, het summier haar pa se toestemming gevra om met haar te trou en die planne vir die bruilof het begin.

Die aantreklike jong man het gestraal van opgewondenheid terwyl hy gedink het aan die kosbare geskenk wat binnekort aan sy pragtige bruid gegee sou word. Vir jare het hy sy spesiale en duur geskenk versigtig weggesteek. Maak nie saak hoe ander probeer het nie, niemand het al ooit sy geskenk gesien nie, so versigtig was dit van almal weggesteek.

Die spesiale dag het uiteindelik aangebreek. Die bruilof was pragtig. Opgewondenheid was in die lug. Die blomme, die koek en die pragtige troudrag—alles was perfek.

Gou was die groot geleentheid verby, maar vir hierdie jong man, het die afwagting nog steeds vermeerder. Die oomblik waarvoor hy gewag het, van gedroom het, was op die punt om plaas te vind. Die jong getroude paartjie het by die ontvangs van ‘n duur hotel geregistreer en hulle was na hulle kamer toe vergesel.

Die bruidegom het vir sy pragtige jong vrou geglimlag terwyl hy op die voetenend van hulle troubed gesit het. Sy gedagtes was by die geskenk wat hy binnekort aan sy baie spesiale minnares, sy vrou, sou gee.

Tog, vreemd genoeg, sy nuwe vrou se uitdrukking was snaaks, haar aandag was afgelei, sy het bekommerd gelyk. Maar niks kon hierdie oomblik vir hulle bederf nie, of so het hy gedink. Met opgewondenheid gereed om uit te bars, het hy vir sy senuweeagtige vrou gesê om daar te sit en wag terwyl hy sy geskenk gaan haal.

Gou het hy na haar toe geloop en die pragtigste toegedraaide geskenk vasgehou. Die papier was mooier as die dag wat dit toegedraai was. Dit was goud en wit met vonkels van helder, glinsterende silwer wat soos sterre geskyn het.

Versigtig, met bewende hande, het sy begin om die geskenk oop te maak. Maar in plaas van vreugde, het haar gesig ‘n swaar hart gewys. Terwyl sy die delikate sneespapier teruggevou het, het sy die pragtigste aandrok gesien wat sy nog ooit gesien het. Dit was perfek vir haar klein liggaamsbou: die materiaal, pêrelknoppies, blinkers, elke detail was liefliker as enigiets wat sy nog ooit gesien het. Terwyl sy in die gesig van haar dierbare jong man gekyk het, het sy trane van blydskap gesien wat teen sy aantreklike wange afrol. Want hy was getrou aan sy beminde vrou voor sy troudag, en nou, het sy hart oorgeloop van ekstase.   

Soos die gebruik was, was dit nou haar beurt om haar geskenk aan hom voor te lê. So opgewonde was hierdie jong man oor die gee van sy geskenk, dat hy amper vergeet het dat hy, ook, ‘n geskenk sou ontvang. Tog het dit gelyk of sy jong vrou ongemaklik was, haar oë vasgenael terwyl sy na niks gestaar het, maar doelbewus het haar oë nooit syne ontmoet nie. Ongedeerd het hy haar delikate hande in syne geneem en met net sy oë en ‘n glimlag, het hy haar aangemoedig om haar trougeskenk vir hom te bring.

Stadig en doelbewus, het sy na die kas toe geloop en met ‘n boks te voorskyn gekom. Toe hy dit die eerste keer sien, was hy so verstom dat die glimlag op sy stralende gesig vasgesit het. Toe het die werklikheid getref, en sy onskuldige gesig het ‘n pynlike moedelose voorkoms aangeneem. Sonder dat haar oë syne ontmoet, het sy haar geskenk op die bed langs hom neergesit; sy was so skaam, sy kon dit nie in sy hande gee nie.     

Saam het hulle in stilte gesit totdat hy die geloof gehad het om die lot wat voor hom gelê het, te aanvaar. Hy het die geskenk opgetel en kon dit regkry om effens en pynlik te glimlag. Die geskenkpapier was geskeur en gevlek en het skaars die boks toegemaak. Die lint was ook uitgerafel, flenters, en verslete. Dit het baie min inspanning gekos om die geskenk oop te maak; die papier het eenvoudig op die vloer geval en ‘n gehawende boks is blootgestel.  

Toe hy die boks oopmaak, was daar nie meer sneespapier wat die inhoud van die boks bedek het nie. En daar, alleen onder in die boks, het ‘n baie beskadige aandpak gelê. Hy kon sien dat dit eens op ‘n tyd ‘n vleklose suiwer wit was, maar nou was dit vergeel, gevlek, geskeur. Die knoppies van duur juwele het nou ontbreek of het net aan draadjies gehang.     

Trane het sy visie vertroebel. Bewend, het hy die geslete kledingstuk geneem en sonder ‘n woord aan sy vrou, het hy na die volgende kamer toe geloop om sy stukkende en verslete aandpak aan te trek, terwyl hy haar alleen gelaat het met haar duur, perfekte aandrok.

Binne ‘n paar pynlike minute, het hy en sy nuwe bruid, arm-in-arm, die hotelgang afgestap, oppad na hulle spesiale trou dans. Terwyl hulle in die hysbak gestaan het, sy oë op die vloer vasgenael, kon hy hoor hoe die mense agter sy rug fluister.

Terwyl hulle in die balsaal ingestap het, het die gaste in stilte gestaan—daar voor hulle het die pasgetroudes gestaan. Toe die musiek begin het, het afgryse op sy ouers se gesigte verskyn. Terwyl hy sy vrou se hand geneem en omgedraai het, kon hulle sy hele uitrusting sien. Soos wat hy beweeg het, het sy aandpak uitmekaar begin val en ‘n knoop het op die dansvloer geval, tot almal se afgryse of vermaak.

Baie van die jong mans het gelag, vinger gewys en fluisterend vir mekaar vertel van die kere wat hulle die einste aandpak aangehad het. Hulle het in die hoek bymekaargekom om hul stories te deel en het dikwels opgekyk om die oog van die beskaamde bruidegom te vang. Die jong bruid het ook ‘n blik van skaamte en vernedering op haar gesig gehad. Haar aandrok was manjifiek, tog as gevolg van haar onreinheid, kon sy dit nie geniet om dit te dra nie. Sy het geweet sy het geen reg om so ‘n pragtige rok te dra terwyl haar wonderlike en getroue jong man flenters gedra het nie. Sy kon die oë van sy ouers voel soos wat hulle agter haar nek gebrand het. Sy kon die volslae walging en skok wat hulle moes gevoel het, terwyl hulle na die meisie gekyk het wat hulle almal bedrieg het, aanvoel.   

O, hoe sy gewens het sy kon teruggaan. Teruggaan na die tyd toe sy begin het om die gedagte te vermaak om haar geskenk aan haar eerste “regte” kêrel te gee. Die oomblik toe dit die eerste keer oopgemaak is, was dit baie maklik om die eens kosbare geskenk ‘n tweede en derde keer weg te gee. Nou, jare later, kan sy eerlikwaar nie eers onthou hoeveel mans het die geskenk oopgemaak en haar man se aanpak gedra nie, wat sy nou wens sy vir hom gespaar het—die een wat haar getrouheid verdien het. 

Haar gesig het rooi van skaamte gebrand; haar skuldgevoelens het haar hart deurboor en haar siek laat voel op die krop van haar maag. Daar was geen twyfel dat haar jong bruidegom altyd die een was vir haar nie, maar sy het nie gewag nie. Sy het “vir vandag” geleef … en nou het môre uiteindelik gekom.

Gou het haar skande in gruwel verander toe sy gedink het aan alles wat sy verloor het: die liefde en respek wat sy eens gehad het van haar jong man wat haar aanbid het, haar skoonouers, selfs haar eie ouers wie nou die skande van hulle dogter wie nie gewag het tot haar huweliksnag, gedeel het. Daar was sy, bedrieglik met ‘n wit rok aan, wat haar reinheid moes verteenwoordig het.  

Daar sal geen terugkeer wees nie…en so, vir die volgende paar maande, het die lewe verskriklik aanbeweeg.

Sonder waarskuwing het haar sonde van ontrouheid, wat jare jare gelede begin het, voordat sy haar geliefde man ontmoet het, ongelooflik begin terugkom—’n vesting. Ontevrede by die huis, met haar man, basies ongelukkig met die lewe, het sy na haar ou maniere teruggekeer. Weerens het sy weggegee wat werklik aan haar man behoort het. Sy het nie meer reg van verkeerd geken nie: “vee haar mond af en sê ‘Ek het niks verkeerds gedoen nie.’” Wanneer sy met haar man gepraat het, was sy “bitter en gevaarlik soos die skerpste swaard.” 

Een donker dag was haar sonde van ontrouheid ontdek. Toe sy van die winkel af by die huis kom, het haar jong man hul twee jong kinders gevat en was weg. Waar? Sy het nie geweet nie. Hy het haar velaat “sonder ‘n woord.”

Met ‘n gebroke hart en ‘n lewe vernietig, het sy op die voetenend van hul bed gesit en onbeheersd gehuil. Ure later het sy nog steeds verstom daar gesit, gewonder hoe hierdie nagmerrie begin het. Die pyn was ondraaglik. Wat kon sy doen om hulle terug te kry.

Soos jy kan sien, my liefling, om “uit te gaan” is nie die manier om ‘n goeie man te vind nie. Dit is eintlik die oorsaak van meisies wat weggee wat hulle behoort te spaar vir die man met wie hulle gaan trou. Stem jy nie saam nie? Maar as om “uit te gaan” nie die antwoord is nie, behoort jy dan “hofmakery” te oorweeg.” Nadat my opinie oor hofmakery gevra was, moet ek eerlik sê dat ek nie hofmakery aanmoedig nie, aangesien hierdie metode nêrens in die Bybel genoem word nie. Dit is die oplossing wat Christen ouers geskep het om “uitgaan” teë te werk, maar dit het ook baie nadele en slaggate. Alhoewel die paartjie hulle fisiese intimiteit beskerm, beskerm hofmakery nie die paartjie se emosionele intimitieit nie, wat ook baie belangrik is in die huwelik. As jy die Bybel tot op die letter wil volg, dan sal ouers diegene moet wees om vroue vir hul seuns te kies.        

Wel dan, hoe vind jy die regte man as jy kies om nie “uit te gaan” nie? Ek moedig jong vroue wat ‘n goddelike man wil hê aan om op God, hul Hemelse Vader, te vertrou om vir hulle te kies. Dan waarborg ek jou dat die regte man jou op die vasgestelde tyd sal vind!

Ongelukkig, as jy iemand soek of agter iemand aanhardloop om jou nou lief te hê, eerder as om vir die Here te wag, waarborg ek jou ook dat jy sal aanhou om agter hom aan te hardloop. Nadat ek vir baie, baie jare die hoof van ‘n vroue bediening was, ken ek die hartseer van vroue wat agter die verkeerde man aangehardloop en hom gevang het. Die huwelik behoort meer as 50 jaar te hou, so dit IS die moeite werd om die regte man te vind deur die Here te soek, nie net enigiemand nie! Ek is seker jy sal saamstem. En terwyl jy wag en die Here soek, en op jou Hemelse Vader vertrou vir die vasgestelde tyd, sal Hy begin om jou ‘n vrou van deug te maak wat ware liefde vind.

Die Einde

Of

Die Begin?

Besoedel, Geskend

Hierdie allegorie en die waarskuwing mag te laat gekom het omdat onvoorsiene omstandighede jou besoedel en geskend gelos het. Miskien het dit gebeur toe jy baie jonk was, iemand op wie jy vertrou het, het jou van jou reinheid beroof en dit het jou verward, bang, en onwaardig van die liefde wat jy verdien, gelos. 

Jy mag voel daar is geen hoop nie, en as gevolg van dit, waarom hoop dat dinge anders kan wees?

Miskien het dit later gebeur, miskien ‘n kêrel op wie jy vertrou het, of miskien ‘n ou wat jy nie geken het nie, wat jou beroof het van iets wat jy wou spaar vir jou troudag.

Miskien het jy ingegee as gevolg van die leuns wat hy vertel het toe hy sy nimmereindigende liefde aan jou verklaar het. Maak nie saak hoe jy by hierdie hopelose staat gekom het nie, daar IS hoop.

Sy Woord kan jou was, jou reining, en Sy liefde kan elke wond genees—en jou heel, skoon en weer waardig van ‘n prins se liefde laat voel.

 

Dit begin om deur die Vredevors bemin te word.

 

Dit was ‘n oudio opname van die “Trouklere” gelees deur Yvonne in Suid Afrika. NarrowRoad uitgewers hoop jy sal dit met elkeen van jou vriendinne deel en besoek ASSEBLIEF ons webwerf vir ander tale van hierdie boek EN ANDER Sy Prinses boeke om te deel. 

Sy Prinses audioboeke is Gratis—om jou aan te moedig om dit met almal te deel. Ons, voorsien nietemin die geleentheid om ‘n donasie te gee wat gebruik sal word om boeke na lande wat aanmoediging nodig het, te versprei.

Namens NRP, dankie dat jy geluister het!!!

Laat 'n boodskap

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde word met * aangedui