Sharing is caring!

Twee weke gelede het ek my boodskap beëindig deur te hoop dat jy (weer of vir die eerste keer) onbeteuelde vrede as Sy smoorverliefde bruid sou ervaar. En hierdie vers as jou eie eis, ““Ek behoort aan die man wat ek liefhet, en die man wat ek liefhet is myne” “die liefde verteer my.” Hooglied 6:35:8. 

Liefling bruid, was jy in staat om die versoeking te oorkom om bedrieg te word deur die versoeker? Het jy onder jou HM gebly om smoorverlief te wees, soos ek gesê het, waar ek hunker om te bly.? 

Sonder die vreugde in my hart, is daar geen twyfel dat die “gloed” of die “skoonheid” waarop ander kommentaar lewer, (wat niks te doen het met my voorkoms nie, maar Wie se gesig ek weerkaats)—dat die teenoorgestelde heel sekerlik sal plaasvind—wanneer jy vir die versoeking ingee nadat jy te lank na ‘n leuen gekyk het. As ek verkies om te kyk of te fokus op leuens, in plaas daarvan om op Sy gesig te fokus, sal ek sonder twyfel ‘n bedrukte voorkoms hê, wat is wat ek in hierdie week se boodskap wil deel.

Om terug te gaan na die Bybel in Genesis 3, nadat die vrou bedrieg was en die man gewillig gesondig het, weet ons dat hulle uit die Tuin verban is. Die gemeenskap wat hulle eens op ‘n tyd met God gehad is weg, en dit is onmiddellik weerkaats in die verhouding tussen die man en sy vrou (wat die eerste keer was wat die man God en sy vrou blameer het vir sy sonde).

Dan droewig, word die tekort aan verhouding, wat hulle met God in die Tuin gehad het, oorgegee aan hulle kinders, hulle seuns. Gou daarna in Genesis 4 sien ons dat God kommentaar lewer oor Kain se bedrukte voorkoms, en soos ons weet, die waarskuwing wat Hy gegee het was nie opgevolg nie. Tog, ek vertrou dat elkeen van ons behoort die wysheid in God se waarskuwing te besef en notisie te neem daarvan. ‘n Bedrukte voorkoms, omdat ons gesigte ons harte weerkaats, sal lei tot sonde. Sonde gepleeg.   

Dit is iets wat ek my kinders opgelei het om te doen. Ek het nooit toegelaat dat slegte houdings of ‘n gesig wat enigiets wat in hulle harte was, weerkaats het nie. Dankbaar het hulle elkeen voordeel getrek uit hierdie opleiding en het hulle en hulle gades my bedank. ‘n Slegte houding beteken ‘n hart wat nie reg is nie. Moet dit nie in jouself of jou kinders toelaat nie. Vergifnis sal ontslae raak van woede. 

Laat my ook verduidelik dat sonde anders is as ‘n blote oortreding soos wat ons geleer het “As iemand weet wat die regte ding is om te doen en hy doen dit nie, is dit sonde” (Jakobus 4:17).

Baie van ons het gemis om regtig te “sien” of agter te kom toe ons mans die liefde in hulle harte verloor het—as iemand dalk die druppende kraan uitgewys het of ons twisgierigheid. Of miskien het ons die frustrasie agter gekom wat uit hulle gesigte weerstraal het, maar het niks daaromtrent gedoen nie, en in plaas daarvan ons twisgierige hakke ingegrawe. Nietemin, hierdie “blik” van frustrasie en ontevredenheid is wat ek glo die owerspelige vrou soek, om op haar slagoffer te spring en na die put toe te lok wat hy geen idee het hy op die punt staan om in te val nie.  

Maar wat van ons?

Is ons immuun daarteen om ook in wanhoop te val; in sonde te val? Weet jy dat baie vrouens wat herstel soek vir hulle huwelike ook geswig het voor die leuens van die vyand, van familie en vriende, dat hulle huwelike “op een of ander manier” onmoontlik is wanneer God se Woord duidelik stel dat niks onmoontlik met Hom is nie?  

Ek het persoonlik verskeie liewe goedhartige vriende geken wat ingegee het om “die “klein leuens” te glo wat begin het toe hulle “Uitgeloer Het” en die “Deur Oopgemaak” het. Wanneer hulle in plaas daarvan om “in die Storms te Slaap,” hulle op die dek gestaan en na die golwe gestaar en gevrees soos wat hulle oor hulle gebreek het. Moet nooit vergeet dat “Eva Was Bedrieg” en dat ons net so of selfs meer kwesbaar is.  Ek wil nooit besef dat my “Oë Nie Oop was Nie” vir die hopeloosheid wat my maklik ‘n prooi kan los om weer te trou, en myself weer ‘n owerspelster los of enige nommer van sondes wat met “Christene” gebeur en spesiaal met leiers wie die vyand die meeste op mik om te vernietig.    

Elke dag, en gedurende die dag, oomblik by oomblik praat ek met my HM in my hart. Of dit eenvoudig is wat om aan te trek, wat om vir ontbyt te hê of wanneer dit ‘n besluit is wat ek moet maak of 'n probleem wat opgelos moet word—om naby te bly en gedurig “verlief” te wees sal nie net ‘n bedrukte voorkoms voorkom nie—maar sal toelaat dat ons gesigte STRAAL en Sy liefde aan almal weerkaats!!