Prayer-Request

“Want van die eerste oomblik af dat jy jou ingespan het om insig te kry en jou voor jou God verootmoedig het, is jou gebede verhoor. Ek het gekom in antwoord op jou gebede. Die engel van die Persiese Ryk het my een en twintig dae lank teruggehou, maar toe het Migael, een van die vernaamste engele, my te hulp gekom en ek was nie meer nodig teen die Persiese konings nie. D10:12-13

EnglishEspañol • Português • SlovenskýNederlands • Polski •  Italiano

Om te verstaan ​​dat daar 'n tyd is wanneer korporatiewe gebed, om vir gebed van ander te vra, nodig is – GEBED is egter baie kragtiger wanneer dit net JY is wat God die Vader of jou Hemelse Man vertrou, wat toevallig 'n Vegter is, die Here van die Leërskare!

Vat asseblief net 8 minute om jou gedagtes te vernuwe met die waarheid wat ons oor gebed ontdek het:

#1. Jy het nie ons of iemand anders nodig om VIR jou te bid nie.

Alhoewel die kerk en Christene gekondisioneer is om na ander te hardloop om vir gebed te vra, soos soveel ander dinge wat ons geleer is en aanvaar korrek is, sê die Bybel iets heeltemal anders:

"Nee, as jy bid, gaan na jou kamer toe, maak die deur toe en bid tot jou Vader wat jy nie kan sien nie. Jou Vader wat sien wat verborge is, sal jou beloon." M66

God wil hê jy moet na Hom toe kom en vertrou dat Hy jou genoeg liefhet om jou gebede te beantwoord. Ook, as jy tyd neem om met Hom te praat en jou bekommernisse en begeertes na Hom toe te bring, kan Hy ook vir jou sê wat voorlê om jou voor te berei en te lei! Niemand anders kan dit doen nie, reg?

"So sê die HERE, die Heilige van Israel en sy Formeerder: Vra My aangaande die toekomstige dinge..." J4511

“Wat Ek vroeër aangekondig het, het plaasgevind. Ek kondig nuwe dinge aan. Voor dit begin gebeur, laat Ek julle al daarvan hoor.” J429

"Wanneer jy die regte koers verlaat, sal jy agter jou 'n stem hoor sê: “Hier is die pad, loop hierlangs.” J3021

Van nou af laat Ek julle nuwe dinge hoor, dinge wat verborge was, waarvan julle niks geweet het nie.” J486

Al praat die eerste boeke wat ons gepubliseer het oor die vind van iemand om mee te bid, het ons ontdek dat Erin en die ander wat 'n HERSTELDE huwelik beleef het, niemand nodig gehad het om VIR hulle of saam met hulle te bid nie, maar in plaas daarvan het Hy aan ons die begeertes gegee van ons harte, deur Hom eenvoudig nommer een in ons lewens te maak.

Hy smag daarna dat ons na HOM gaan en met HOM praat oor elkeen van ons bekommernisse, vrese, begeertes, twyfel – alles.

Sy belofte sê duidelik: Vind jou vreugde in die Here, en Hy sal jou gee wat jou hart begeer.” P374 Dit beteken jy hoef nie te bedel, te pleit of iemand te vra om vir jou te bid nie.

Die volgende waarheid:

#2. Lofprysing is kragtiger as gebed.

PRAISE

 Bestemde tyd en die krag van LOOF

Plaas jou lof!!!

Soos ons gesê het, ons is dankbaar dat jy Gebed versoek het sodat jy nou meer oor gebed kan verstaan. Ons wil ook die belangrikheid van Lofprysing verduidelik  eerder as om dieselfde gebed aan te hou vra, smeek en bid. Glo eerder dat Hy gehoor het en sal antwoord op die “bestemde tyd”, aangesien Hy soms nodig het dat ons wag dat ons wonderwerk ervaar word.

Toe antwoord die Here my en sê: Skryf die gesig op en graveer dit op tafels, sodat hulle dit in die verbygaan kan lees. Want die gesig sal nog duur tot op die vasgestelde tyd; maar dit spoed na die einde en sal nie teleurstel nie. As dit mag vertoef, wag daarop; want alte seker sal dit kom en nie versuim nie.” H223

Die derde waarheid:

#3. WAG is 'n GOEIE ding as jy die tyd oordeelkundig gebruik.

"Van ouds af tog het niemand dit gehoor of verneem nie, geen oog het 'n God gesien wat werksaam is vir wie op Hom wag nie, behalwe U." J644

Jesaja 30:18 – “Tog is die Here gretig om julle genadig te wees en wil Hy Hom oor julle ontferm: Die Here is 'n God wat reg laat geskied, en dit gaan goed met elkeen wat op Hom vertrou.

Hierdie belofte is nie net poëties nie - die waarheid daarvan is lewensveranderend as jy die voordele van wag kan aangryp . “Maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag; hulle vaar op met vleuels soos die arende; hulle hardloop en word nie moeg nie, hulle wandel en word nie mat nie..” J4031

Wat is ons veronderstel om te doen terwyl ons WAG? Leer meer van Hom en ontdek hoe om die Oorvloedige Lewe te leef wat Hy gesterf het om vir jou te gee!

En Moedig ander aan met jou LOF!!

Een van die vyand se planne is om te lieg en jou te laat glo Hy het jou nie gehoor nie, veral wanneer Hy wil hê jy moet wag, vertrou en die tyd gebruik om Hom te PRYS. Sorg dat “sodat ons nie deur die Satan bedrieg sou word nie; want ons is met sy planne nie onbekend nie.” 2K21011

Daar is 'n wonderlike boek oor die krag van lof genaamd Prison to Praise, wat jou sal help om die beginsel van "lof in alle dinge" te leer en te gebruik, wat resultate bring wat net as wonderbaarlik verklaar kan word!

So eerder as om dieselfde ding te bid, leer om Hom te loof . Dien 'n lofverslag in en kies:

🎀 'n Antwoord tot gebed 🎀
Plaas jou lof!!!

Die vierde waarheid:

#4. REGISTREER en dokumenteer wat jy GLO Hy gaan doen.

'n Gebedsjoernaal

Daarbenewens, aangesien Hy altyd antwoord, is die beste manier om jou geloof te bou om 'n gebedsjoernaal te hou. Skryf, tik of teken aan waarvoor jy Hom gevra het, sluit die beloftes uit die Bybel in en laat dan spasie om neer te skryf hoe Hy jou gebed verhoor! WEER lees hierdie waarheid!!

Toe antwoord die Here my en sê: Skryf die gesig op en graveer dit op tafels, sodat hulle dit in die verbygaan kan lees. Want die gesig sal nog duur tot op die vasgestelde tyd; maar dit spoed na die einde en sal nie teleurstel nie. As dit mag vertoef, wag daarop; want alte seker sal dit kom en nie versuim nie.” H22

'n Gebedsboom: As jy jonger kinders het, oorweeg dit om 'n Gebedsboom te bou om jou kinders se geloof en jou geloof te bou. Klik hier: Gebedsboom vir aanwysings.

'n Ontnugterende waarheid:

#5. Jou gebede kan ongehoord en onbeantwoord bly.

Ja, daar IS baie redes WAAROM jou gebede dalk NIE verhoor is nie.

Die algemeenste is:

  • Jy het NIE ander vergewe nie.

"Want as julle die mense hulle oortredinge vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. Maar as julle die mense hulle oortredinge nie vergewe nie, sal julle Vader julle oortredinge ook nie vergewe nie.M61415 As jy hiermee sukkel, lees Hy het my genees.

Nog 'n algemene rede is sonde.

  • Jy het nie jou sondes bely nie.

“As ons ons sondes bely, Hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig” 1J19

“Bely mekaar julle misdade en bid vir mekaar, sodat julle gesond kan word. Die doeltreffende vurige gebed van die regverdiges [wat JY kan wees] bereik baie.” J516

“As...My volk, oor wie my Naam uitgeroep is, hulle verootmoedig en bid en my aangesig soek en hulle bekeer van hul verkeerde weë, dan sal Ék uit die hemel hoor en hulle sonde vergewe en hulle land genees.” 2K714

Weereens:

  • Jy hoef nie aan te hou om dieselfde gebed te bid nie.
  • Jy het nie ons of iemand anders nodig om VIR jou te bid nie.
  • Jy moet ander vergewe.
  • Jy moet jou sondes bely.
  • Jy moet Hom loof en vertrou.

GRATIS aanlyn KURSUSSE wat jou lewe sal VERANDER!

As jy meer wil leer oor wat jy hier geleer het, maak asseblief seker dat jy voordeel trek uit ons vele kursusse, GRATIS kursusse vir vroue en vir MANNE wat redes dek waarom ons desperaat is om gebed nodig te hê, soos egskeiding, 'n ontroue eggenoot, ander huwelikstryde, hoe om ons eie sondes te hanteer, en selfs lesse oor finansiële kwessies wat meestal gewortel is in onkunde van God se geestelike wette. “My volk gaan te gronde weens gebrek aan kennis.” H46

Begin met " 'n Wyse vrou " of " 'n wyse man " om jou lewe te HERBOU

Here, leer ons bid. Toe ek grootgeword het, is ek op 'n vroeë ouderdom geleer om aan te hou om oor en oor te bid, "Onse Vader," waarna baie Christene ook verwys as, "Die Onse Vader." Tog was dit eers toe ek groot was en self die Bybel begin lees het dat ek opgemerk het waar die gebed in die Bybel gevind word, en wat my dan verstom het is dat Jesus vir Sy dissipels gesê het om NIE gebede te herhaal soos die heidene doen nie.

Dit het gebeur dat terwyl Jesus op 'n sekere plek besig was om te bid, nadat Hy klaar was, het een van sy dissipels vir Hom gesê: "Here, leer ons bid, soos Johannes ook sy dissipels geleer het." L111

En as julle bid, gebruik nie 'n ydele herhaling van woorde soos die heidene nie, want hulle dink dat hulle deur hul baie woorde verhoor sal word. Moet dan nie soos hulle word nie, want jul Vader weet wat julle nodig het voordat julle Hom vra." M678

Só moet julle dan bid: Onse Vader wat in die hemele is, laat u Naam geheilig word; laat u koninkryk kom; laat u wil geskied, soos in die hemel net so ook op die aarde; gee ons vandag ons daaglikse brood; en vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe; en lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die Bose. [Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen.'] M6913

Dit is duidelik uit hierdie verslag dat Die Onse Vader nooit bedoel was om oor en oor gebid te word "soos die heidene doen nie." In plaas daarvan het ons Verlosser vir ons 'n voorbeeld gegee van wat om in jou gebed in te sluit, soos om vir die Vader se wil te bid.

Kom ons verduidelik dit so, wat as jy met God kan gaan praat en Hom vir iets kan vra, sou jy daar staan ​​en gebede herhaal soos jy 'n gedig sou doen, of sou jy eerder bloot met Hom praat en verduidelik hoe jy voel, wat jy nodig het? PRESIES. Jy sal nie net 'n frase herhaal nie. Dit sou belaglik wees. In plaas daarvan sal jy jou hart wil uitstort, veral as jy Hom as 'n liefdevolle Vader geken het. *As jy God die Vader nie op hierdie manier ken nie, begin by die begin met ons TuisGekweek Bediening.

As jy 'n tweede geleentheid gegun word, sou jy dieselfde gebed oor en oor en oor vir 'n sekere aantal kere herhaal en dwaas dink dat Hy jou uiteindelik sou hoor en jou antwoord, sou jy?

En Ek sê vir julle: Bid, en vir julle sal gegee word; soek, en julle sal vind; klop, en vir julle sal oopgemaak word. Want elkeen wat bid, ontvang; en hy wat soek, vind; en vir hom wat klop, sal oopgemaak word. En vir watter vader onder julle sal sy seun brood vra, en hy sal hom 'n klip gee; of ook 'n vis, en hy sal hom in plaas van 'n vis 'n slang gee; of ook as hy 'n eier vra, hom 'n skerpioen gee? As julle dan wat sleg is, weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal die hemelse Vader die Heilige Gees gee aan die wat Hom bid?"L11913

Sodra jy GEVRA het—kan jy vertrou dat Hy jou sal antwoord—kan jy dit laat gaan en rus. Hier is wat Hy belowe:

"Moenie bang wees nie. Staan vas, kyk hoe die Here julle vandag gaan red...Bly julle maar kalm. Die Here sal vir julle veg.”" E1413

"Julle hoef nie te veg nie, neem net posisie in en staan en kyk na die oorwinning van die Here vir julle.” 2K2017

"Ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke mag en gesag, teen elke gees wat heers oor hierdie sondige wêreld, teen elke bose gees in die lug." E612

Godsdiens vs. Verhouding

Elke enkele godsdiens het een of ander soort gebed, soos om te sing of mediteer, die gebruik van gebedskrale. Wat ons wil seker maak jy ontdek HIER, oral in RMI , is die verhouding wat jy gemis het. Heel aan die begin, in die tuin van Eden, het God die MAN en die vrou geskape om gemeenskap te hê. Hy het engele gehad om Hom te loof en te aanbid, maar Hy het verlang na gemeenskap net soos ons (wat na die beeld van God gemaak is) gemeenskap nodig het, na verlang en geniet. So na sonde moes Hy sy Seun stuur—wat op aarde gewandel en met die mensdom gemeenskap gehad het.

Elke godsdiens hou sy god in die hemele of 'n ander hemelse vreemde bestaan, maar sodra ons SYNE is, wil Hy 'n verhouding met ons hê. Dit is wat ons onderskei. Selfs Sy kerk faal Hom "Maar Ek het teen jou dat jy jou eerste liefde verlaat het." R24 geskryf ingesluit in die laaste boek van die Bybel. Hy kom vir Sy bruid, maar ons hoop jy sal soos een hier leef, NOU, deur Sy liefde en Sy Oorvloedige Lewe te ontdek. Kom meer te wete oor Ewige Liefde.

https://uiteindelikhoop.com/armoede-mentaliteit/

Vra vir GOD hoekom jy aangeval word. Baie van ons het ontdek dat ons onkundig was oor hoe ons onsself kwesbaar gemaak het vir die verslinder, wat 'n groot hindernis is wat almal van ons hulp nodig gehad het om te oorkom. Vind meer uit oor die BESKERMING wat jy verdien om te leer, en oorweeg dit om hierdie lewensveranderende boek, Breek Los van Armoede Mentaliteit, te lees.