Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Herstel Gemeenskap, "'n Kerk Sonder Mure"
Registrasie Vorm

English

Byvoorbeeld: Adina in Suid Afrika of Janine in Suid Afrika. Besoek ons webwerf om jou SN “Splinternuwe Naam te vind.
Jou Regte Naam en Van sodat ons weet met wie om jou SN te assosieer. As jy dit alreeds voltooi het, hoef jy dit nie weer te voltooi nie.
Besoek ons webwerf as jy nie weet hoe om jou “SN Gmail Rekening" op te stel nie.
Ek is 'n:
Indien jy 'n man is, besoek asseblief EncouragingMen.org
Vir meer inligting oor jou Stralende Foto, besoek asseblief “Stralende Foto"
Is jy 'n IOU Student?
Vir meer inligting oor ons "Aanlyn Universiteit", volg die skakel en lees die "getuienisse". “Die man het geantwoord: ‘Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart, jou hele siel, al jou krag en jou hele verstand.’ En: ‘Jy moet jou medemens liefhê soos jouself.’”. L1027 Watter beter manier om Hom met jou verstand lief te hê as om by Hom te leer en watter beter manier om jou naaste lief te hê soos jouself, dan om ander in 'n soortgelyke krisis te help?”
Beskerming en Voorspoed:

Dankie!

Jou Registrasie Vorm sal vir hersiening ingedien word voordat ons vir jou 'n kalender uitnodiging stuur.