English

Dit sal jou net 5 minute neem om te voltooi.

Stort jou hart uit om elke vraag te beantwoord (maar sonder om te eksplisiet te wees en sonder om ENIGE iemand anders se sondes te ontbloot, net soos jy nie wil hê dat iemand dinge oor jou aan ander openbaar nie). “Bely julle sondes eerlik teenoor mekaar en bid vir mekaar, sodat julle gesond kan word.” Jakobus 5:16 “Maar as ons ons sondes bely – Hy is getrou en regverdig, Hy vergewe ons ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid.” 1 Johannes 1:9.

Wees verseker: Alles wat jy deel is streng en absoluut vertroulik.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Jou Naam en Van
Maak asseblief seker jy vul dit noukeurig in sodat ons jou kan kontak.
Ek is 'n:
Indien jy 'n man is, besoek asseblief EncouragingMen.org
As jy meer as een taal praat, voeg asseblief almal by.
Ek is hier:
Wat is jou huidige huwelik status? Maak asseblief seker dat jy die een kies wat jou situasie DIE BESTE beskryf. *
Het jy die boek "Hoe God Jou Huwelik Kan en Sal Herstel" gelees?
Vir ons om meer effektief aan jou te bedien, kyk asseblief watter bekommernisse op jou van toepassing is:
Stel jy belang om te leer hoe jy ander vroue wat in 'n huwelikskrisis verkeer as 'n 💔 Huwelik Bedienaar 💔 kan help? KLIK op die PRENTJIE wat jou nou beskryf.
Ten slotte, kies asseblief hoe jy wil hê ons moet jou Huweliksevaluering doen uit die keuses hieronder.
Neem asseblief kennis: Jou van en e-posadres word nie gesien nie (en ons verwyder enige besonderhede om jou identiteit te beskerm) aangesien diskresie noodsaaklik is vir jou Herstelreis.